Wanhai is launching Asia - South America III Service (AS3), another FE-WCCA service, connecting Shekou, Hong Kong, Ensenada, Manzanillo (Mexico), Shekou in 42 days