Qingdao Russia Shuttle will connect Qingdao, Korea and Russia through port rotation, Qingdao, Kwangyang, Busan, Vladivostok, Busan, Kwangyang, Qingdao.